Festivitate acordare diplome de excelenţă – aprilie 2019