Proiect Károly Király

Károly Király

Născut în Târnăveni (jud. Mureş), la 26 septembrie 1930, Kiraly Karoly a fost una din figurile marcante ale celei de a doua jumătăţi a secolului trecut. Voluntar pe şantierul Salva-Vişeu (1948), dulgher pe şantierele canalului Dunăre-Marea Neagră (1949-1952), a devenit membru al Partidului Muncitoresc Român în anul 1954. Ajuns în cercurile superioare ale puterii politice în prima parte a regimului condus de Nicolae Ceauşescu (membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român între 1969-1974, membru supleant al Comitetului Executiv al CC al PCR între 1969-1972,  prim-secretar al comitetului judeţean de partid Covasna), Kiraly Karoly  a parcurs destul de rapid şi drumul invers, devenind un disident şi un critic al politicii interne concepute de Nicolae Ceauşescu. După Revoluţia din decembrie 1989, devine membru al conducerii Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională şi unul din liderii marcanţi ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.

Protagonistul interviului abordează toate aceste episoade, dar şi multe altele, inclusiv cele mai controversate aspecte ale activităţii personale şi ale evenimentelor, uneori dramatice, petrecute în ultimele decenii.

Adresăm şi pe această cale mulţumiri domnului Toma Roman şi echipei sale tehnice, pentru devotamentul şi profesionalismul cu care au fost realizate interviul şi documentarea acestuia, precum şi domnului Kiraly Karoly şi soţiei domniei sale, pentru amabilitatea şi toleranţa cu care au acceptat să-şi povestească propria istorie.