Pluralia szervezet

Centrul de Studii Regionale şi Pluraliste „Transilvania”

Centrul de Studii Regionale și Pluraliste "Transilvania"

Persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, deplin autonomă din punct de vedere structural, funcțional și economic, cu sediul principal în Târgu-Mureș, Centrul de Studii Regionale și Pluraliste "Transilvania" are la bază principiul liberei adeziuni a persoanelor care oferă, prin contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor proprie, beneficii comunității locale.

Scopul nostru principal este promovarea activităților cu caracter științific, cultural și social, astfel încât, , prin valorificarea imagologică a tradițiilor regionale, să contribuim la cimentarea celor mai bune relații interetnice și interconfesionale pe teritoriul României.

În același timp, ne propunem ca prin îmbunătățirea cunoașterii reciproce, să fim prezenți și în planul relațiilor româno-ungare, româno-sârbe sau româno-ucrainene.

Sprijinim inițiativele generoase și comprehensive care vin în susținerea idealurilor de ma sus.

Conștienți că viitorul trebuie să ni-l edificăm începând de azi, sprijinim tinerii valoroși și idealiști în realizarea studiilor.

Ce dorim

Ne dorim să creăm baze de date şi o arhivă, inclusiv digitală, cu tematică în concordanţă cu scopul principal al Asociaţiei .